Менеджмент

Технический менеджер продукта

Технический менеджер продуктакак качественно разработать стратегию продуктаМенеджментМенеджмент

Чем технический PM отличается от бизнес-ориентированного менеджера продукта?

 • Разработку глобальной стратегии и определение видения продукта. Оба менеджера должны заботиться о том, как избежать ошибок при определении стратегии на самом раннем этапе планирования.
 • Сбор идей. Оба PM ответственны за генерацию и продвижение наиболее полезных и актуальных идей и инициатив.
 • Управление планом развития или дорожной картой. Это планирование и определение приоритетности того, что, как и когда команда продукта будет осуществлять. Технические менеджеры по продуктам работают с технологическими дорожными картами, которые имеют некоторые уникальные функции, о которых чуть ниже.
 • Определение функций. Оба менеджера работают с юзер сториз и требованиями продукта для планирования функционала в дальнейшем.
 • Вопросы релиза. Менеджеры продуктов и технические PM тесно сотрудничают с многофункциональными командами для обеспечения полной удовлетворенности клиентов и успешного релиза.

Дереккздер

 1. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын — Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. . — 482 б. ISBN 9965-808-85-6
 2. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3
 3. Қаржы-экономика сөздігі. — Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты, «Зияткер» ЖШС, 2007. ISBN 978-601-215-003-2
 4. С. Әкімбеков, А.С. Баймұхаметова, У.А Жанандаров Экономикалық теория. Оку құралы. Жалпы редакция С. Әкімбековтікі. — Астана: 2002. ISBN 9965-408-99-8
 5. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Әлеуметтану және саясаттану бойынша / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын — Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006. — 569 б. ISBN 9965-808-89-9

Бұл мақалада еш сурет жоқ.
Мақаланы жетілдіру үшін қажетті суретті енгізіп көмек беріңіз. Суретті қосқаннан кейін бұл үлгіні мақаладан аластаңыз.Суретті мыннан табуға болады:

осы мақаланың тақырыбына байланысты сурет Ортақ қорда табылуы мүмкін;
мақаланың өзге тіл уикилеріндегі нұсқаларын қарап көріңіз;
өзіңіз жасаған суретті жүктеңіз (авторлық құқықпен қорғалған сурет қоспаңыз!).

Анытамасы

Менеджменттің анықтамалары:

 • Менеджмент дегеніміз мәлім ұйым, не кәсіпорынның мәлім жоспар мен ережеге сай өз-өзін теңшеп, дұрыстап, бейімдеп, мәлім айқын мақсатқа жете алуы.
 • Менеджмент дегеніміз маман, құрал-сайман, ресурстар, қазына секілділермен қатар тұратын өндірістің өте маңызды буыны.
 • Питер Фердинанд Дракер (1909–2005) екі тұрғыда менеджменттің міндетін айқындаған: Маркетинг және Инновация. Олар өзара байланысты, әсіресе жаңа тауар инновациясы маркетингтің негізі есептеледі. Дракер бойынша маркетинг сауда және өндірісте жеңіс пен жеңілістің негізі. Дегенмен қазіргі сауда-өнеркәсіп басқарушылар менеджмент пен маркетингті ұқсамайтын екі ғылым саласына ажыратады.
 • Басшы, не менеджер кәсіпорынға сенімділік және кәсіптік бағдар беріп, оның өнімді шешім шығаруын орындауы керек.
 • Ғылым ретінде менеджмент кәсіпорын жобасы, ұйым, жоспар, тізгіндеу, ресурстарды ыңғайлау секілді өзара байланысты істердің біртұтастығы, ол мақсатқа өнімді жетуді көздейді.

Жоспарлау

Жоспарлау фирманың іс-әрекеттерінің мақсаттарын, оларға жетудің басты бағыттары мен құралдарын анықтауды (белгілеуді) тілейді. Бизнес-жоспар — жоспарлаудың негізгі элементі. Есеп беру құжаты және инвестициялардың басты дәлелі болатын осы бизнес-жоспар, фирма дамуының кешендік жоспарын жасаудың мақсаты — басқарушыларға фирманың жағдайы туралы толық мәлімдеме беру болады. Бизнес-жоспарды жан-жақты дәлелдеп жасау инвесторлар жағынан олардың инвестицияларының тұрақты болатындығына және компанияның басқарушыларына сенімділік тудыруды көздейді. Бизнес-жоспар 3—5 жылға жасалады. Ол мына бөлімдерден тұрады:

 • нарыққа талдау жүргізу және маркетингтік стратегия;
 • өнімдік стратегия;
 • өндірістік стратегия;
 • фирманы басқару жүйесінің және меншіктің дамуы;
 • қаржылық (экономикалық) стратегия.

КРСПЕ

Соңғы уақытта ұзақ мерзімге негізделген бәсекелестік аясында қызмет етуге бейім стратегияның мағынасы артып келеді. Барлық компаниялар қатал бәсекелестік пен құбылмалы сыртқы орта жағдайында тек компанияның ішкі жағдайына ғана емес, сыртқы ортаның өзгермелі факторларына тез бейімделе алатын стратегия құрастыруға басты назарын аударуда.

Жаңа сұраныстардың пайда болуы, тұтынушылар құрамының өзгеруі, шектеулі ресурстарға бәсекелестіктің артуы, бизнестің жаһандануы заманауи компания менеджерлерін басқарудың тиімді әдістерін, яғни қысқа мерзімде табысқа жетуді көздеуден ұзақ мерзімге бағытталған стратегиялық басқару әдістерін қолдануға итермелеп отыр. Сонымен қатар, стратегиялық басқарудың мәнін күрт арттыруға бизнес үшін күтпеген жаңа мүмкіндіктердің пайда болуы, ақпаратты жедел қабылдау мен жеткізу, оны өңдеу желілерінің қарқынды дамуы, инновациялық технологиялардың қолжетімділігі, адам ресурстары маңызының өсуі және тағы да басқа себептер өз үлесін қосуда.

Ұсынылып отырған оқу құралының мақсаты – студенттер мен магистранттарды және басқа да оқырманды ұйымның қызмет атқару стратегиясын құрастыру және оны жүзеге асыру үдерісінің теориялық және тәжірибелік негіздерімен таныстыру.

Оқу құралында стратегия түсінігі және оның мазмұны мен мәні тереңдетіліп қарастырылған. Стратегиялық басқару эволюциясының тарихы беріліп, неліктен белгілі бір басқару жүйесі бірте-бірте алмасатындығы, олардың басқа да түрлерімен толықтырылып отыратындығы, ұйымдардың міндетті түрде қысқа мер6 зімді табыс табудан бас тартып, ұзақ мерзімді тұрақты дамуға бағытталуы көрсетіледі.

Әдетте ұйым стратегиясын құрастыру мақсаттар мен миссияны анықтаудан басталады. Әрі қарай стратегиялық талдау жүзеге асырылады. Стратегиялық талдаудың негізгі мақсаты – ұйым қызмет атқаратын саланы сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді талдау, бәсекелестік бағытын, оны үдететін факторларды бағалау арқылы салада ұзақ мерзімді тұрақты даму мүмкіндіктерін анықтау. Сонымен қатар ұйымның ішкі ортасына талдау жасау арқылы оның әлеуетін, күшті және әлсіз жақтарын білу.

Оқу құралын құрастыру барысында көптеген мақалалар, оқулықтар, оқу құралдарының ақпараттары қарастырылып, өңделініп қолданылды. Солардың ішінде А.А.Томпсон және А.Дж. Стриклендтің «Стратегиялық менеджмент» оқулығына аса ерекше назар аударылып, сілтемелер жасалынды.

Стратегиялық басқару – бизнес жүргізудегі маңызды, ұйым болашағына тікелей әсер ететін шешімдерді қабылдау негізі. Ол топ-менеджмент деңгейінде құрастырылады, бірақ барлық жұмысшылардың мақсатын қамтуы тиіс, сондықтан да стратегияны жүзеге асыруға барлық жұмысшылар белсенді қатысуы керек. Статистика бойынша ең тиімді және дұрыс құрастырылған стратегия 10-ақ жыл өмір сүреді. Бірақ осы 10 жыл ішінде ол сыртқы және ішкі орта факторлары себебінен көптеген өзгерістерге түсуі мүмкін. Дегенмен басты мақсат пен миссия компанияны тура жолға салып, жетелеуші негізгі фактор болады. Стратегиялық басқаруды тиімді игерген компаниялар ғана салада ұзақ мерзімде табысты жұмыс істеуге жолдама алады. Сондықтан да қазақстандық компаниялар өз қызметтерін стратегиялық даму бағдарламаларына негіздеп, ұзақ мерзімді салаларды көздеп қызмет атқаруы тиіс.

5 отличий технического PM от бизнес-ориентированного

 1. Product manager “общего профиля” ориентирован на клиентов и участвует в определении общей стратегии продукта. Технический управленец, в большей степени, сосредоточен на возможностях и способах функционирования продукта или услуги, которой он/ она занимается.
 2. Менеджеры продуктов обычно вплотную сотрудничают с разными отделами и техническими и нетехническими членами команды. Они работают с маркетологами, sales-менеджерами, службой поддержки, финансистами, руководителями проектов, а также сотрудничают с внешними партнерами. Технический PM чаще находится в коммуникации с внутренними техническими командами, включая разработчиков, инженеров и тестировщиков.
 3. Проводя профессиональные исследования, product manager изучает диапазон конкурентов с точки зрения стратегического бизнеса и вывода продукта/ услуги на рынок, а technical product manager больше думает о новых тенденциях развития и технологиях, оценивают конкурентов в плане их технических возможностей.
 4. Чаще всего, образование менеджера продукта связано с бизнес-дисциплинами, в то время, как техническому управленцу продукта логичнее имеют степень в области инженерии, информатики и других технических дисциплин. Его навыки полезны для оптимизации приоритетов и планирования. Если есть четкое представление о том, как разрабатывается продукт, то тогда менеджеры могут оценивать риски определенных функций. Тесное общение с разработчиками помогает понять последствия определенных решений по продукту и достичь компромиссов.
 5. Technical PM хорошо разбираются в применении Agile или другой методологии, которую они используют. Многие технические PM приходят в product management из разработки и естественно знают в чем разница между Scrum или Kanban, однако углубляться в сложности и тратить время не на свои ключевые обязанности менеджера не стоит.

В чем особенности технологическая дорожной карты и для чего она предназначена?

Технологическую дорожную карту

Два главных преимущества technology roadmaps

 • позволяет техническим управленцам эффективно организовывать и приоритизировать все идеи, цели и требования в стратегическом плане продукта.
 • помогает представлять стратегический план и его детали всем участникам, с которыми вам нужно будет сотрудничать на протяжении всего процесса разработки.

Компоненты technology roadmap

 • Цели продукта — это запланированные достижения, которые компании хотят достичь. Они могут быть краткосрочными и долгосрочными. Цели продукта основаны на его бизнес-возможностях.
 • Новые функции продукта, которые будут достигнуты и внедрены через применение технологий.
 • План релиза с поддержкой новых функций и возможностей. Обычно менеджеры планируют релизы за несколько месяцев.
 • Основные этапы или milestones — это ключевые ориентиры, которые должны быть достигнуты в процессе разработки. Заинтересованные стороны отслеживают milestones,, и это позволяет им видеть прогресс в достижении долгосрочных целей.
 • Ресурсы определяют участников для внедрения и обслуживания систем.
 • Факторами риска являются внешние и внутренние барьеры, которые могут препятствовать достижению целей и этапов в соответствии с технологическим планом.
 • Статус-отчет помогает информировать всех участников команды.

платформа для управления продуктами Hygger.ioМенеджментМенеджмент

Adblock
detector